Drukuj
Odsłony: 455

banner

Ogólnopolski masowy turniej o "Złotą Wieżę", jest jed­nym z naj­star­szych tur­nie­jów sza­cho­wych w Pol­sce i w Eu­ro­pie. Ini­cja­to­rem po­wo­ła­nia „Zło­tej Wie­ży” - im­pre­zy spor­to­wej dla mło­dzie­ży wiej­skiej i z ma­łych miast zrze­szo­nych w LZS byli dwaj dzien­ni­ka­rze: Romuald FreyMi­chał Kier­czyń­ski. W zło­tych latach, „Zło­tej Wie­ży” pa­tro­no­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Sztu­ki, co otwo­rzy­ło sza­chi­stom wiej­skim sale i kom­na­ty wie­lu naj­pięk­niej­szych zam­ków i pa­ła­ców w kra­ju.

W tym roku w pięknej i gościnnej miejscowości Czarna, w dniu 7 kwietnia 2018 roku, odbył się 60 Finał Wojewódzki Turnieju o "ZŁOTĄ WIEŻĘ". Turniej rozgrywany był pod patronatem LZS (Ludowe Zespoły Sportowe) w Rzeszowie. Na starcie stanęło 8 zespołów z Podkarpacia: GKSz Hetman PilznoGKSz Hetman Pilzno II, LUKS Burza Rogi, UKS ORLIK Rudnik nad Sanem, LKS Parnas Stara Wieś, TSz Skoczek Sędziszów Małopolski, oraz 2 drużyny LKSz GCKiP Czarna.

Rywalizowano na dystansie 7 rund tempem gry po 15 minut dla zawodnika na partię. Zespoły złożone z czwórki zawodników (2-seniorów, 1-junior, 1-kobieta), walczyły o dwa premiowane awansem miejsca do finału centralnego "Złotej Wieży". Walka o awans była bezkompromisowa, i trwała niemal do ostatniej partii turnieju. Turniej wygrał zespół LKSz GCKiP II Czarna, wyprzedzając drugą drużynę LKS Parnas Stara Wieś i TSz Skoczek Sędziszów Małopolski.

Punktor   Strona turnieju

 

Tabela końcowa

M-ceNazwa drużynyRankingDuże punktyPkt.
1 LKSz GCKiP II Czarna 1942 14.0 27.5
2 LKS PARNAS Stara Wieś 1787 10.0 16.0
3 TSz SKOCZEK Sędziszów Małopolski 1557 9.0 14.0
4 UKS ORLIK Rudnik nad Sanem 1462 8.0 14.5
5 LKSz GCKiP III Czarna 1607 8.0 14.0
6 GKSz HETMAN Pilzno 1344 5.0 11.5
7 LUKS BURZA Rogi 1529 2.0 9.0
8 GKSz HETMAN II Pilzno 1373 0.0 5.5